Studieplan för Magisterprogram i hållbart företagande och ledning

Master's Programme in Sustainable Management

 • 60 högskolepoäng
 • Programkod: SHF2N
 • Fastställd: 2012-12-20
 • Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-06-12
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Diarienr: SAMFAK 2019/44 Doss: 3:2:1
 • Studieplanen gäller från: HT 2020
 • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Termin 1

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 2

Period 1

Period 3

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2020:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)