Studieplan för Masterprogram i additiv tillverkning

Master's Programme in Additive Manufacturing

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

ÅRSKURS 2, PRELIMINÄRT LÄSÅR 2021/2022

Termin 3

Avancerad legeringsdesign, 5 hp

AM i industrin, 5 hp

Efterbearbetning och ytbehandling, 5 hp

Avancerade byggstrategier, 5 hp

Strukturoptimering för additiv tillverkning II, 5 hp

Bioprinting, 5 hp

AM i medicinska tillämpningar, 5 hp

Teknikutveckling inom AM, 5 hp

Dataanalys och optimering, 5 hp

Affärsmodeller för additiv tillverkning, 5 hp

Termin 4

ÅRSKURS 2, PRELIMINÄRT LÄSÅR 2021/2022

Termin 4

Examensarbete 30 hp

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2020:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)