Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH) (EACH - Excellence in Analytical Chemistry)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Erasmus Mundus-master i analytisk kemi (EACH) (giltig från HT 2020)
År 1 på denna inriktning läses vid universitetet i Tartu enligt separat studieplan.

År 2 vid Uppsala universitet

Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4