Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Kemisk biologi (Chemical Biology)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Kemisk biologi (giltig från HT 2020)
Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Preliminärt läsår 2021/2022

Termin 3

Period 1
Biosensorer, 5 högskolepoäng (1KB446)
Nanobioteknik, 10 högskolepoäng (1KB457)
Organisk syntes, 15 högskolepoäng (1KB451)
Forskningspraktik i kemi II, 5 högskolepoäng (1KB045)
Forskningspraktik i kemi, 10 högskolepoäng (1KB058)

Period 2
Enzymologi och bioorganisk katalys, 15 högskolepoäng (1KB424)
Moderna metoder för organisk syntes, 10 högskolepoäng (1KB443)
Koordinations- och metallorganisk kemi, 5 högskolepoäng (1KB464)
Examensarbete E i kemi, 15 (av 45) högskolepoäng (1KB053)

Termin 4
Period 3-4
Examensarbete E i kemi, 30 högskolepoäng (1KB052)
Examensarbete E i kemi, 30 (av 45) högskolepoäng (1KB053)