Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Organisk kemi (Organic Chemistry)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Organisk kemi (giltig från HT 2020)
Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4