Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Teoretisk kemi och beräkningskemi (Theoretical and Computational Chemistry)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Teoretisk kemi och beräkningskemi (giltig från HT 2020)
Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Preliminärt läsår 2021/2022

Termin 3
Period 1
Laserspektroskopi, 10 högskolepoäng (1KB766)
Beräkningskemi för biologiska makromolekyler, 10 högskolepoäng (1KB431)
Forskningspraktik i kemi II, 5 hp (1KB045)

Period 2
Statistisk termodynamik - teori och simuleringsmetoder, 15 högskolepoäng (1KBxxx)

Termin 4
Period 3-4
Examensarbete E i kemi, 30 högskolepoäng (1KB052)