Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Teoretisk kemi (Theoretical Chemistry)

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Termin 1 ges ej höstterminen 2020.

Termin 2

Termin 2 ges ej vårterminen 2021.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2020:

  • Senaste studieplan för inriktningen Teoretisk kemi (giltig från HT 2020)