Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Teoretisk kemi (Theoretical Chemistry)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Teoretisk kemi (giltig från HT 2020)
Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Termin 1 ges ej höstterminen 2020.

Termin 2

Termin 2 ges ej vårterminen 2021.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4