Studieplan för Biomedicinprogrammet

Biomedicine Programme

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: MBN1K
  • Fastställd: 2009-03-25
  • Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté
  • Reviderad: 2019-10-01
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
  • Diarienr: MEDFARM 2019/1631
  • Studieplanen gäller från: HT 2020
  • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Termin 1

Termin 2

OBS: under termin 2 läses delkurs 1, Statistik och dataanalys för biomedicin, 2 hp.

Termin 3

Termin 4

OBS: under termin 4 läses delkurs 1, Professionell utveckling, 4.5 hp.

Termin 5

OBS: under termin 5 läses delkurs 2, Professionell utveckling, 3 hp.

OBS: under termin 5 läses delkurs 2, Statistik och dataanalys för biomedicin, 5 hp.

Termin 6

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2020:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)