Studieplan för Kandidatprogram i speldesign och programmering

Bachelor's Programme in Game Design and Programming

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: HSP1K
  • Fastställd: 2018-09-05
  • Beslutad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2020-06-10
  • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Diarienr: HISTFILFAK 2019/61
  • Studieplanen gäller från: HT 2020
  • Ansvarig fakultet: Historisk-filosofiska fakulteten
  • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Studieplan(er)

Termin 1

Period 1

Period 2

Period 3

Termin 2

Period 1

Period 3

Termin 3

Period 1

Period 3

Termin 4

Period 1

Period 3

Termin 5

30 hp Valbara kurser, utlandstudier.

Termin 6

Period 1

Period 3

* Obligatorisk