Studieplan för Masterprogram i språkteknologi

Master's Programme in Language Technology

Termin 1

Termin 2

Valbara kurser, 22,5 hp. Fördjupningar i språkteknologi kommer att erbjudas, t.ex.:

Termin 3

Valbara kurser, 15 hp

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2020:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)