Studieplan för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Bachelor's Programme in Construction Engineering

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TBY1Y
  • Fastställd: 2015-01-16
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2019-11-11
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2019/267
  • Studieplanen gäller från: HT 2020
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Kurser som inte är obligatoriska kallas för valbara. Det är obligatoriskt att läsa minst 20 hp av de valbara kurserna i årskurs 3 (hit räknas inte s k tillvalskurser).

Period 1

Period 2

1TE403 och 1TE447 passar för en studieinriktning mot konstruktion (kurserna kan kräva behörighetskedja).
1TE438 och 5KV779 passar för en studieinriktning mot förvaltning (kurserna kan kräva behörighetskedja).
1TE687, 2JS905 och 1TE061 passar för en studieinriktning mot ledning och samordning (kurserna kan kräva behörighetskedja).
1TE687 och 1TE061 kan även läsas annan period, men då är inte schemaläggning samordnad med övriga kurser.
5KV779 ges både i Uppsala och Visby.
1TG263 ges i Visby.

Termin 6

Period 3

Period 4

1TE402, 1TE403 och 1TE447 passar för en studieinriktning mot konstruktion (kurserna kan kräva behörighetskedja).
1TE438 och 5KV779 passar för en studieinriktning mot förvaltning (kurserna kan kräva behörighetskedja).
1TE687, 2JS905 och 1TE061 passar för en studieinriktning mot ledning och samordning (kurserna kan kräva behörighetskedja).
1TE687 och 1TE061 kan även läsas annan period, men då är inte schemaläggning samordnad med övriga kurser.
5KV779 ges både i Uppsala och Visby.
1TG263 ges i Visby.

Termin 7

Tillvalskurser
Dessa kurser kan sökas då studenten är behörig till dem. Kurserna går i olika perioder.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2020:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)