Studieplan för Masterprogram i hållbar utveckling

Master's Programme in Sustainable Development

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: THU2M
 • Fastställd: 2011-11-10
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2019-11-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2019/267
 • Studieplanen gäller från: HT 2020
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)
Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen 1GV041 är till för studenter som ska avlägga en magisterexamen.

Termin 3

Preliminärt läsår 2021/2022 (gäller studenter antagna höstterminen 2020)

Den tredje terminen inleds med en kurs, som har tematiskt fokus på energi, vatten och livsmedel och kursen är även förberedande för examensarbete inom dessa områden. Denna termin har studenten även möjlighet att läsa kurser för att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor antingen inom sitt kandidatämne eller inom annat ämnesområde. Här finns även möjlighet att göra praktik om 15 hp.

----------------------------------------------------------------------------------------

Läsår 2020/2021 (gäller studenter antagna höstterminen 2019)

Den tredje terminen inleds med en kurs, som har tematiskt fokus på energi, vatten och livsmedel och kursen är även förberedande för examensarbete inom dessa områden. Denna termin har studenten även möjlighet att läsa kurser för att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor antingen inom sitt kandidatämne eller inom annat ämnesområde. Här finns även möjlighet att göra praktik om 15/30 hp.

Termin 4

EX0901 Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E - Masterprogrammet Sustainable Development (SLU)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap (huvudområde vid SLU) A2E