Studieplan för Masterprogram i datavetenskap

Master's Programme in Computer Science

Inriktning: Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling (Sino-Swedish Master, Computer Science - Software Engineering)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling (giltig från HT 2020)
Termin 1 och 2
Den studerande ska under termin 1 och 2 välja kurser från Datavetenskap (allmän inriktning) vid Uppsala universitet. Rådgivning kommer att ges så att kurserna passar, men inte överlappar, med de kurser som läses vid National Taiwan Normal University under termin 3 (och 4).
 
Studenten kan, efter beslut av programansvarige, få rätt att byta maximalt sammanlagt 15 hp kurser i datavetenskap under termin 1 och 2 mot kurser med ett, i vid bemärkelse, kulturellt innehåll relevant för inriktningen inom programmet.
 
Termin 3 och 4
Termin 3 läses vid National Taiwan Normal University enligt separat studieplan. Ett examensarbete motsvarande 1DT550 Examensarbete E i datavetenskap, 45 hp, kan påbörjas. Detta examensarbete avslutas sedan under termin 4, troligen parallellt med en eller två andra kurser. Alternativt läses 1DT540 Examensarbete E i datavetenskap, 30 hp, under termin 4.

Studenter på den svensk-kinesiska inriktningen mot datavetenskap och programvaruutveckling som inte beviljas en kostnadsfri utbildningsplats vid National Taiwan Normal University eller av annat skäl inte kan läsa vid detta universitet, har rätt att läsa kurser från allmänna inriktningen Datavetenskap under termin 3 och 4.

Följande beteckningar används:
G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier
G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)