Studieplan för Masterprogram i geovetenskap

Master's Programme in Earth Science

Inriktning: Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille) (European Palaeobiology Specialisation (Uppsala-Lille))

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TGV2M
 • Inriktningskod: EURO
 • Fastställd: 2014-11-13
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2019-11-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2019/267
 • Studieplanen gäller från: HT 2020
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Studieplan(er)

Följande beteckningar används:
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

På termin 1 läses följande kurser vid Université Lille 1, Frankrike: Sedimentology and Sequence Stratigraphy, 5 hp, Integrated Palaeontology, 5 hp, Bibliographic Review, 5 hp, Micropalaeontology, 5 hp, Palaeoclimatology – Geobiology, 5 hp, Quantitative Methods in Palaeontology, 5 hp.

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Övriga kurser (varierade perioder)