Studieplan för Kandidatprogram i datavetenskap

Bachelor's Programme in Computer Science

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Kursen1MD034 Systemdesign med ett användarperspektiv ersätter 1MD016 Människa-datorinteraktion och 1MD002 Gränssnittsprogrammering I inom programmet och kan inte tas med i examen tillsammans med dessa.

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Eller:

Termin 6

Period 3

Rekommenderade valbara kurser period 33.

Den studerande kan i period 33 välja en kombination av nedanstående kurser, omfattande sammanlagt 15 hp inom perioden, förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda.

1DL034 Introduktion till maskininlärning kräver 1MA024 Linjär algebra II som ges parallellt, men de kan inte läsas samtidigt. 1MA024 Linjär Algebra II erbjuds därför även i period 2, som alternativ till 1DT072 Säkra datorsystem.

Kursen 1DL251 Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling ersätter kursen 1DL250 Programvaruteknik och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Period 4

Övriga kurser (valbar period).

Följande beteckningar används ovan:
G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier
G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
G2E - Grundnivå, examensarbete för högskoleingenjörsexamen och kandidatexamen
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp