Studieplan för Kandidatprogram i miljövetenskap

Bachelor's Programme in Environmental Science

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)
Följande beteckningar används:
G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier
G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

Termin 1

Termin 1 ges ej höstterminen 2020.

Termin 2

Termin 2 ges ej vårterminen 2021.

Termin 3

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4Tillvalskurser: