Studieplan för Masterprogram i bioinformatik

Master's Programme in Bioinformatics

Inriktning: Biologibakgrund (Biology Background)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Biologibakgrund (giltig från HT 2020)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillvalskurser

Dessa kurser går i olika perioder och kan läsas under programmets gång som alternativ till andra kurser.

1MB720 är enbart för de studenter som ska ta ut en magisterexamen.