Studieplan för Masterprogram i industriell ledning och innovation

Master's Programme in Industrial Management and Innovation

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)

Termin 1

Period 1

Period 2

Observera att 1TE061 och 1TE687 är kurser på grundnivå, vilket innebär att en del studenter kan ha studerat liknande kurser i sin kandidatexamen.

För studenter som inte har studerat industriell ledning eller projektledning rekommenderas 1TE061 och 1TS310.

1TS310 är förkunskapskrav till senare kurser och 1TE061 eller 1TE779 krävs för 1TE775.

För studenter som redan har studerat projektledning rekommenderas 1TE779.

1TE736 och 1TE685 är förkunskapskrav till senare kurser. För den tredje kursen under perioden kan studenten välja mellan 1TE027, 1TE777 och 1TE775.

Termin 2

Period 3

1TE687 är förkunskapskrav till senare kurser.
Studenten kan välja mellan 1TE063 och 1TS311 (det är nödvändigt att välja en av dem för att gå 1TE051 i period 4).

Period 4

1TE735 är förkunskapskrav till senare kurser.
1TE851 Examensarbete i Industriell teknik (ersätter 1TE850 Examensarbete i Industriell ledning och innovation) endast för studenter som avser avsluta med magisterexamen. Ges period 13-14.

Termin 3

Period 1

1TE077, 1TM116 och 1TE763 är förkunskapskrav till senare kurser.

Period 2

Termin 4