Studieplan för Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier

Master's Programme in Russian and Eurasian Studies

Termin 1

Välj en av dessa:

Termin 2

Termin 3

Välj 30 hp från följande kurser:

Praktik 30 hp

Språkstudier utomlands 30 hp

Valfria kurser avancerad nivå 30 hp

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2020: