Studieplan för Masterprogram i materialvetenskap

Master's Programme in Materials Science

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Alla studenter:

Period 1

Period 2

Termin 2

Spår Kvantmaterial (studenter med fysikbakgrund):

Period 3

Period 4

Spår Mjuka material (studenter med kemibakgrund):

Period 3

Period 4

Spår Energirelaterade material (studenter med fysik/kemi bakgrund):

Period 3

Period 4

Termin 3

Preliminär studieplan för läsåret 2022/2023

Period 1

Spår Kvantmaterial (studenter med fysikbakgrund):

1FAxxx Neutronspridning, 5 hp

Period 2

Spår Mjuka material (studenter med kemibakgrund):

Period 1

Period 2

Spår Energirelaterade material (studenter med fysik/kemi bakgrund):

Period 1

Period 2

Termin 4

Alla spår:

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2021)