Studieplan för Magisterprogram i speldesign

Master's Programme in Game Design

  • 60 högskolepoäng
  • Programkod: HSD2N
  • Fastställd: 2020-09-24
  • Beslutad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2021-04-28
  • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Diarienr: HISTFILFAK 2021/31
  • Studieplanen gäller från: HT 2021
  • Ansvarig fakultet: Historisk-filosofiska fakulteten
  • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Termin 1

Period 1

Period 3

Period 4

Termin 2

Period 1

Period 2

Period 3

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021: