Studieplan för Masterprogram i bioinformatik

Master's Programme in Bioinformatics

Inriktning: Biologibakgrund (Biology Background)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Kunskapsbaserade system inom bioinformatik, 5 högskolepoäng (1MB416) ges i mån av
resurser.

Period 2

Termin 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillvalskurser

Dessa kurser går i olika perioder och kan läsas under programmets gång som alternativ till andra kurser.

1MB720 är enbart för de studenter som ska ta ut en magisterexamen.

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021: