Studieplan för Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

Bachelor's Programme in Mechanical Engineering

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TMA1Y
  • Fastställd: 2014-11-11
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2020-11-09
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2020/258
  • Studieplanen gäller från: HT 2021
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

En av kurserna 1MI088 och 1MI077 är obligatorisk inom examenskravet.

Period 3

Period 4

Anm. Några valbara kurser i årskurs 3 samt tillvalskurserna söks i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.

Termin 7

Tillvalskurser som kan läsas när studenten uppfyller förkunskapskraven.

Kursen Praktisk produktframtagning finns i en 5 hp- en 10 hp-variant och kan läsas när som helst under året.

1TD393 ges i period 2, 3 och 4.
1MA017 ges i period 1, 3 och 4.
1MI007 går i valfri period

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2021)