Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Master's Programme in Industrial Engineering and Management

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: TIE2Y
  • Fastställd: 2019-11-26
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2020-11-09
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2020/258
  • Studieplanen gäller från: HT 2021
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

ÅRSKURS 3, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2022/2023
Industriell ekonomi IV: företaget och omvärlden (del 1-2), 10 hp
Algoritmer och datastrukturer I, 5 hp
Beräkningsvetenskap II, 5 hp
Databasteknik för industriella tillämpningar, 5 hp
Systemtänkande och modellering, 5 hp

Termin 6

ÅRSKURS 3, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2022/2023
Industriell ekonomi IV: företaget och omvärlden (del 3), 5 hp
Informationsutvinning I, 5 hp
Optimeringsmetoder, 5 hp
Självständigt arbete i industriell ekonomi, 15 hp

Termin 7

ÅRSKURS 4, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2023/2024
Industriell Internet of things, 5 hp
Ingenjörsteknisk ledning, 5 hp
Stokastisk modellering, 5 hp
Modellering och optimering av logistiska system, 5 hp
Databasteknik II, 5 hp
Valbar kurs, 5 hp

Termin 8

ÅRSKURS 4, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2023/2024
Data Engineering, 5 hp
Statistisk maskininlärning, 5 hp
Valbara kurser, 20 hp

I årskurs 4-5 finns 40 hp valbara kurser. Av dessa skall minst 15 hp vara inom fältet Industriell ekonomi och minst 15 hp inom Industrial Analytics.

Termin 9

ÅRSKURS 5, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2024/2025
Teknik-Affärsutveckling-Ledning, 10 hp
Valbar kurs, 10 hp
Vetenskaplig metod, 5 hp
Valbar kurs inom industrial analytics, 5 hp

Termin 10

ÅRSKURS 5, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2024/2025
Examensarbete i industriell ekonomi, 30 hp

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2021)