Studieplan för Förskollärarprogrammet

Preschool Teacher Education Programme

  • 210 högskolepoäng
  • Programkod: UFÖ1Y
  • Fastställd: 2012-03-28
  • Beslutad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Reviderad: 2021-02-04
  • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Diarienr: UTBVET 2021/148
  • Studieplanen gäller från: HT 2021
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2021)