Studieplan för Biomedicinska analytikerprogrammet

Biomedical Laboratory Science Programme

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: MBM1Y
  • Fastställd: 2007-10-15
  • Beslutad av: Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet
  • Reviderad: 2021-04-27
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
  • Diarienr: MEDFARM 2021/350
  • Studieplanen gäller från: HT 2020
  • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Termin 1

Kursen 3BL106 Biokemi med molekylärbiologi fortsätter termin 2.

Termin 2

Termin 3

Kursen 3KK014 Klinisk kemi med hematologi, toxikologi och farmakologi påbörjas termin 3.

Termin 4

Kursen 3KK015 Verksamhetsförlagd utbildning I fortsätter termin 5.

Termin 5

Termin 6

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2020:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)