Studieplan för Masterprogram i folkhälsa

Master's Programme in Public Health

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: MFH2M
 • Fastställd: 2018-12-11
 • Beslutad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Reviderad: 2021-04-27
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Diarienr: MEDFARM 2021/566
 • Studieplanen gäller från: HT 2021
 • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2021)