Studieplan för Masterprogram i kvantteknologi

Master's Programme in Quantum Technology

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Preliminär studieplan för läsåret 2023/2024

Termin 3

Period 1

Spinbaserad teknologi I, 5 hp (1FA670) 

Fysik A1F, Teknik A1F, Kvantteknologi A1F

Andra generationens kvantteknologi, 5 hp (1FA665)

Fysik A1F, Teknik A1F, Kvantteknologi A1F

Biomedicinsk avbildningsteknik, 5 hp (1FA667)

Fysik A1F, Teknik A1F, Kvantteknologi A1F

Laserspektroskopi, 10 hp (1KB766)

Kemi A1F, Fysik A1F

Tillämpad molekylfysik, 5 hp (1FA656)

Teknik A1F, Fysik A1F, Kvantteknologi A1F

Nanoporösa material med tillämpningar, 5 hp (1TM109)

Materialteknik A1N

Solenergi ‐ teknik och system, 5 (av 10) hp (1TE028)

Teknik A1N, Energiteknik A1N, Förnybar elproduktion A1N

Klassisk elektrodynamik, 10 hp (1FA257)

Fysik A1F

Period 2

Mångpartikelteori/Kvantfältteori i 5 (av 10) hp

Fysik A1F

Projekt i tillämpad kvantteknologi, 15 hp

Fysik A1F, Teknik A1F, Kvantteknologi A1F

Examensarbete i kvantteknologi, 15 (45) hp

Kvantteknologi A2E

Fotonik och kvantoptik II, 5 hp (1FA689)

Fysik A1F, Teknik A1F, Kvantteknologi A1F

Spinbaserad teknologi II, 5 hp

Fysik A1F, Teknik A1F, Kvantteknologi A1F

Mångpartikelteori/Kvantfältteori, 5 (av 10) hp

Fysik A1F

Solenergi ‐ teknik och system, 5 (av 10) hp (1TE028)

Teknik A1N, Energiteknik A1N, Förnybar elproduktion A1N

Termin 4

Preliminär studieplan för läsåret 2023/2024

Examensarbete i kvantteknologi, 30 hp

Kvantteknologi A2E

Examensarbete i kvantteknologi, 30 (45) hp

Kvantteknologi A2E

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)