Studieplan för Kandidatprogram i speldesign och grafik

Bachelor's Programme in Game Design and Graphics

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: HSG1K
 • Fastställd: 2018-09-05
 • Beslutad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-10-19
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Diarienr: HISTFILFAK 2021/28
 • Studieplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Historisk-filosofiska fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 1

Period 3

Termin 3

Period 1

Period 3

Termin 4

Period 1

Period 3

Termin 5

30 hp valbara kurser eller utlandsstudier

Termin 6

Period 1

Period 3

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)