Studieplan för Kandidatprogram i speldesign och projektledning

Bachelor's Programme in Game Design and Project Management

Termin 1

Period 1

Termin 2

Period 1

Period 3

Termin 3

Period 1

Termin 4

Period 1

Period 3

Termin 5

30 hp valbara kurser eller utlandsstudier.

Termin 6

Period 1

Period 3

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)