Studieplan för Kandidatprogram i företagsekonomi

Bachelor's Programme in Business Studies

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: SFE1K
 • Fastställd: 2017-06-14
 • Beslutad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-09-23
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Diarienr: SAMFAK 2021/42 Doss:3:2:1, UFV 2021/1091
 • Studieplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Termin 1

Period 1

Period 2

Period 4

Termin 2

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Termin 4

Valbara kurser alternativt utlandsstudier

Termin 5

Valbara kurser alternativt utlandsstudier

Termin 6

Period 1

Fördjupningskurs i företagsekonomi varav 15 hp är en självständig Kandidatuppsats.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)