Studieplan för Receptarieprogrammet

Bachelor of Science Programme in Pharmacy

Termin 1

År 1

Det första året omfattar en introduktion till professionen samt grundläggande kurser i cellbiologi och farmaceutisk kemi. Under första året behandlas även organfunktion kopplat till hur läkemedel verkar.

Termin 2

Termin 3

År 2

Kurserna under det andra året behandlar läkemedelseffekter, hur läkemedel omsätts i kroppen samt olika beredningsformer. Vidare ingår kurser om läkemedelsanvändning på både samhälls- och individnivå.

Termin 4

Termin 5

År 3

År 3 fokuserar på receptariens yrkesroll med kurser som behandlar rådgivning kring receptfria läkemedel och lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvård. Vidare ingår en specialiseringsperiod på 5 veckor och ett fördjupningsprojekt på 10 veckor. Programmet avslutas med 10 veckors verksamhetsförlagd utbildning på apotek.

Specialiseringskurs 7,5 hp

Termin 6

Fördjupningsprojekt 15 hp

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2020:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)