Studieplan för Apotekarprogrammet

Master of Science Programme in Pharmacy

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: FAO2Y
  • Fastställd: 2016-04-14
  • Beslutad av: Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2021-08-26
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
  • Diarienr: MEDFARM 2021/1212
  • Studieplanen gäller från: VT 2021
  • Ansvarig fakultet: Farmaceutiska fakulteten

Termin 1

Det första året omfattar en kort introduktion till professionen samt grundläggande kurser i farmaceutisk vetenskap, cellbiologi och farmaceutisk kemi.

Kursen 3AP002 läses under termin 1 (1 hp) och termin 2 (3 hp).

Termin 2

Kursen 3AP002 läses under termin 1 (1 hp) och termin 2 (3 hp).

Termin 3

År 2

Kurserna under det andra året behandlar anatomi och organfunktion, hur läkemedel verkar och omsätts i kroppen samt statistisk metodik inom läkemedelsområdet.

Termin 4

Termin 5

År 3

Under år 3 förmedlas en integrerad kunskap om läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning, inklusive kvalitetssäkring. Halva termin 6 omfattar verksamhetsförlagd utbildning på apotek.

Termin 6

Termin 7

Termin 7 omfattar kurser på avancerad nivå med fördjupning i farmaceutisk vetenskap, inom framför allt läkemedelsutveckling.

Termin 8

Termin 8 omfattar valbara fördjupningskurser om totalt 30 hp inom läkemedelsutveckling, läkemedelsanvändning och klinisk farmaci.

Termin 9

År 5

Det sista året på avancerad nivå ägnas åt fortsatt fördjupning i farmaceutisk vetenskap med fokus på läkemedelsanvändning, ett valbart självständigt arbete (fördjupningsprojekt, 30 hp) samt verksamhetsförlagd utbildning på apotek.

Fördjupningsprojekt

Termin 10

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från VT 2021:

  • Senaste studieplan (giltig från VT 2021)