Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik

Master's Programme in Electrical Engineering

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

1TE300 Kraftelektronik kan inte ingå i examen tillsammans med 1TE765 Kraftelektronik I.
1TE743 Industriell ekonomi kan inte ingå i examen tillsammans med 2FE025 Företagsekonomi A/B.

Termin 6

Period 3

Period 4

Student som önskar avbryta civilingenjörsprogrammet för att istället ta ut en högskoleingenjörsexamen i elektroteknik ombedes kontakta studievägledaren.

Termin 7

Profilering erbjuds mot förnybar elgenerering eller styrning av elektriska system.
För examen krävs minst 40 hp inom en profil. För profilering mot förnybar elgenerering krävs antingen 1TE744 Elektriska Transmissionssystem eller 1TE700 Elkraftsystemanalys. Observera att vissa kurser krävs som förkunskap för senare kurser.

Följande kurser erbjuds under årskurs 4 inom profilering mot förnybar elgenerering:
1TE029, 1TE690, 1TE626, 1TE766, 1TE726, 1TE078, 1TE038, 1TE043, 1TE737, 1TE692 och 1TD395.
1TE765 kan räknas som profilkurs för den student som läst den tidigare.

Följande kurser erbjuds under årskurs 4 inom profilering mot styrning av elektriska system:
1TE765, 1TE651, 1RT495, 1TE626, 1TE766, 1TE726, 1TE663, 1TE078, 1TE747, 1TE737, 1TE692, 1TD722 och 1TD395.

Period 1

Period 2

Termin 8

Period 3

Period 4

Termin 9

1TE716 ges i mån av resurser.

Följande kurser erbjuds i årskurs 5 inom profilering mot förnybar elgenerering:
1KB274, 1TE700, 1TE678, 1TE065, 1TE716, 1TE675.

Följande kurser erbjuds i årskurs 5 inom profilering mot styrning av elektriska system:
1TM005, 1TE039, 1RT496, 1TE675.
1TM005 ersätter 1TE784. Dessa kursen kan inte ingå i examen samtidigt.

Period 1

Period 2

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp
School of Entrepreneurship in Uppsala
Termin 9-10, Ej platsgaranti. Även för studenter som ersätter kurserna i åk 5 med studier inom Entreprenörskolan gäller kravet om 40 hp inom en profil inom examenskravet.

Tillvalskurser:

Antalet platser i kursen 1FA326 är begränsade, urval kan komma att göras.

Period 4

1EL306 ges i mån av resurser

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)