Studieplan för Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Bachelor's Programme in Nuclear Engineering

  • 60 högskolepoäng
  • Programkod: TKK1Y
  • Fastställd: 2015-01-27
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2021-11-08
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2021/130
  • Studieplanen gäller från: HT 2022
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Period 1

Period 2

1FA423 består, förutom moment om lättvattenreaktorteknik, av olika delkurser som är anpassade för att komplettera kunskaper som kan saknas beroende på om studenternas bakgrund är elektro- eller maskinteknik.

Termin 2

Period 3

Period 4

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)