Studieplan för Masterprogram i analytisk kemi - EACH

Master's Programme in Analytical Chemistry - EACH

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TAK2M
 • Fastställd: 2020-06-09
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2021/130
 • Studieplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - BMC

Masterprogram i analytisk kemi - EACH ges gemensamt med Tartu universitet, Estland. Termin 1 och 2 läses vid Tartu universitet, termin 3 och 4 läses vid Uppsala universitet.

Struktur för programmets första år i Tartu och andra år i Uppsala redovisas nedan.

Nivå/Djup anges med:
A1N = Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F = Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A2E = Examensarbete för masterexamen.

Område anges med förkortningen:
K = kemi.

I de fall kurserna ges av annat lärosäte anges Uppsala universitets klassificering av Nivå/Djup och område.

Termin 1

Tartu universitet

Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup Område
Tartu Practical Chemical Analysis 6 A1N K
Tartu Measurement Data Processing 3 A1N K
Tartu Quality Systems 3 A1N K
Tartu Master's Seminar in Measurement Science, part 1 3 (6) A1N K
Valbara kurser om minst 15hp
Tartu Atomic Spectroscopy 3 A1N K
Tartu Measurements in Biochemistry 3 A1N K
Tartu Chemical Analysis Lab for Beginners 3 A1N K
Tartu Chemometrics 6 A1N K
Tartu Measuring and Instrumentation 3 A1N K
Tartu Structural Analysis I 3 A1N K
Tartu Modern Metrology 3 A1N K

Termin 2

Tartu universitet

Universitet Kursnamn Hp Nivå/Djup OmrådeTartu
Tartu Master's Seminar in Measurement Science, part 2 3 (6) A1N K
Tartu Internship 6 A1N K
Tartu Practical Works in Chemical Analysis and Metrology 6 A1N K
Tartu Metrology in Chemistry 6 A1N K
Tartu Liquid Chromatography and Mass Spectrometry 6 A1N K
Valbara kurser om minst 3hp
Tartu Measurements and the Law 3 A1N K
Tartu Economic Aspects of Measurements 3 A1N K
Tartu Practical Works on Physical Measurement and Calibration 3 A1N K
Tartu Environment and Measurement 3 A1N K

Termin 3

Uppsala universitet

Period 1

Period 2

Termin 4

Uppsala universitet

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)