Studieplan för Masterprogram i fysik

Master's Programme in Physics

Inriktning: Materialteori (Materials Theory)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TFY2M
 • Inriktningskod: MATE
 • Fastställd: 2014-11-13
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2021/130
 • Studieplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Följande beteckningar används:
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:
1FA160, 1FA560, 1FA583, 1FA587, 1FA570 och 1FA585.

Termin 1

Termin 1 ges ej höstterminen 2022.

Termin 2

Termin 2 ges ej vårterminen 2023.

Termin 3

Termin 3 ges ej höstterminen 2022.

Termin 4

Termin 4 ges ej vårterminen 2023.

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

 • Senaste studieplan för inriktningen Materialteori (giltig från HT 2022)