Studieplan för Masterprogram i fysik

Master's Programme in Physics

Inriktning: Meteorologi (Meteorology)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TFY2M
 • Inriktningskod: METE
 • Fastställd: 2009-05-06
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2021/130
 • Studieplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Termin 1

Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:
1ME416 och 1ME408.

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Alternativt:

Kursen 1ME421 är för magisterexamen.

Övriga kurser:

Kursen 1ME415 ges under sommaren.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Kursen 1ME414 ges bara på svenska.

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

 • Senaste studieplan för inriktningen Meteorologi (giltig från HT 2022)