Studieplan för Masterprogram i fysik

Master's Programme in Physics

Inriktning: Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori (Theoretical Physics: Quantum Fields and Strings)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TFY2M
 • Inriktningskod: TEOR
 • Fastställd: 2014-11-13
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2021/130
 • Studieplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:
1FA160, 1FA587, 1FA158, 1FA570 och 1FA227.

Termin 1

Period 1

Övriga valbara kurser denna period:

Kursen 1FA160 ges bara udda år.

Period 2

Termin 2

Period 3

Övrigt valbara kurser denna period:

Period 4

Kursen 1FA158 ges endast udda år.

Övriga valbara kurser denna period:

Kursen 1FA227 ges endast jämna år.

1FA597 väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Övriga valbara kurser denna period:

Period 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

 • Senaste studieplan för inriktningen Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori (giltig från HT 2022)