Studieplan för Masterprogram i industriell analys

Master's Programme in Industrial Analytics

Termin 1

Period 1

Rekomenderade kurser:

Bryggningskurser:

Kurs för spår industriell teknik:

Kurs för spår datavetenskap:

Period 2

Rekomenderade kurser

Valbar kurs inom industriell analys beroende av förkunskaper:

Kurs för spår industriell teknik:

Kurs för spår datavetenskap:

Bryggningskurser:

Kurs för spår industriell teknik:

Kurs för spår datavetenskap:

Termin 2

Period 3

Rekommenderade kurser:

Valbar kurs inom industriell analys beroende av förkunskaper:

Kurs för spår datavenskap:

Period 4

Rekommenderade kurser

Termin 3

ÅRSKURS 2 LÄSÅR 2021/2022

Rekommenderade kurser

Period 1

Valbar kurs inom industriell analys beroende av förkunskaper:

eller

Kurs för spår Industriell teknik:

Kurs för spår datavenskap:

Period 2

Rekommenderade kurser

Kurs för spår industriell teknik:

Kurs för spår datavenskap:

Termin 3‐4

En examensarbeteskurs inom industriell analys beroende av förkunskaper:

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)