Studieplan för Masterprogram i industriell ledning och innovation

Master's Programme in Industrial Management and Innovation

Termin 1

Period 1

Period 2

1TS310 är förkunskapskrav till senare kurser och 1TS327 krävs för 1TS328 och 1TS333.

1TE736 och 1TE685 är förkunskapskrav till senare kurser. För den tredje kursen under perioden kan studenten välja mellan 1TS328, 1TS333 eller 1TE777.

Termin 2

Period 3

1TE687 är förkunskapskrav till senare kurser.
Studenten kan välja mellan 1TE063 och 1TS311 (det är nödvändigt att välja en av dem för att gå 1TE051 i period 4).

Period 4

1TE735 är förkunskapskrav till senare kurser.
1TE851 Examensarbete i Industriell teknik (ersätter 1TE850 Examensarbete i Industriell ledning och innovation) endast för studenter som avser avsluta med magisterexamen. Ges period 13-14.

Termin 3

Period 1

1TE077, 1TM116 och 1TE763 är förkunskapskrav till senare kurser.

Period 2

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)