Studieplan för Masterprogram i hållbar utveckling

Master's Programme in Sustainable Development

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: THU2M
 • Fastställd: 2011-11-10
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-12-16
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2021/130
 • Studieplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Praktisk tvärvetenskap (15 hp) och/eller Energi, vatten och livsmedel (15 hp) krävs för Examensarbete E (30 hp)

ELLER

Examensarbete D i hållbar utveckling (15 hp) är till för studenter som ska avlägga en magisterexamen.

Termin 3

Den tredje terminen inleds med kurser Energi, vatten och livsmedel (15 hp) och/eller Praktik för en hållbar utveckling (15 hp). Om samtliga kurser under år 1 är genomgåtts, har studenten även möjlighet att använda hela termin 3 till att läsa externa kurser för att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor antingen inom sitt kandidatämne eller inom annat ämnesområde.

Praktisk tvärvetenskap (15 hp) och/eller Energi, vatten och livsmedel (15 hp) krävs för Examensarbete E (30 hp)

OCH/ELLER

Praktik för en hållbar utveckling (15 hp) kan läsas antingen under period 1 eller 2.

Termin 4

Preliminär studieplan termin 4, våren 2024

 • 1GV038 Examensarbete E i hållbar utveckling 30 hp
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A2E
   
 • Självständigt arbete i Hållbar utveckling, A2E - Masterprogrammet Sustainable Development (SLU)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling (huvudområde vid SLU) A2E

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)