Studieplan för Masterprogram i dataanalys

Master's Programme in Data Science

Inriktning: Maskininlärning och statistik (Machine Learning and Statistics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TDA2M
 • Inriktningskod: MAST
 • Fastställd: 2019-10-22
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-03-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2021/130
 • Studieplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Valbara kurser:

Period 2

Valbara kurser:

Termin 2

Period 3

1MS043 ges jämna år

1MS031 ges udda år

Period 4

Termin 3

Period 1

1MS039 ges jämna år

Period 2

Eller

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

 • Senaste studieplan för inriktningen Maskininlärning och statistik (giltig från HT 2022)