Studieplan för Kandidatprogram i fysik

Bachelor's Programme in Physics

Inriktning: Astronomi (Astronomy)

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: TFY1K
 • Inriktningskod: ASTR
 • Fastställd: 2009-05-06
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2021/130
 • Studieplanen gäller från: HT 2022
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Följande beteckningar används:
G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier
G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
G2E - Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen (180 hp)
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

eller

Eller

Termin 5

Period 1

Period 2

eller (istället för 1FA205 och 1FA207):

Termin 6

Period 3

Period 4

Övriga kurser

Period 1 och 2

Period 4

Valfri period

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

 • Senaste studieplan för inriktningen Astronomi (giltig från HT 2022)