Studieplan för Läkarprogrammet

Medicine Programme

  • 360 högskolepoäng
  • Programkod: MLA2Y
  • Fastställd: 2022-12-13
  • Beslutad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
  • Diarienr: MEDFARM 2022/2169
  • Studieplanen gäller från: VT 2023
  • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Termin 11

Termin 12

Valbara kurser, 7,5 hp

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från VT 2023:

  • Senaste studieplan (giltig från VT 2023)