Studieplan för Masterprogram i industriell ledning och innovation

Master's Programme in Industrial Management and Innovation

Termin 1

Period 1

Period 2

1TS310 är förkunskapskrav till senare kurser och 1TS327 krävs för 1TS328.

1TE736 är förkunskapskrav till senare kurser. För den tredje kursen under perioden kan studenten välja mellan 1TS328, 1TE777, 1TS341 eller 1TS323.

1TS338 Kvalitativ och kvantitativ metod i industriell teknik och 1TE077 Kvalitativ och kvantitativ metod kan inte ingå i examen tillsammans.

Termin 2

Period 3

1TE687 är förkunskapskrav till senare kurser.

Studenten kan välja mellan 1TE063 och 1TS311 för att gå 1TE051 i period 4.

Studenten kan välja 1TE674 för att gå 1TE776 i period 4.

Period 4

1TE735 är förkunskapskrav till senare kurser.

 

Termin 3

Period 1

1TE077, 1TM116 och 1TE763 är förkunskapskrav till senare kurser.

Period 2

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2023)