Studieplan för Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

Master's Programme in Computational Science

Följande beteckningar används:

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Tillämpad beräkningsvetenskap

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen

Period 2

Tillämpad beräkningsvetenskap

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen

Termin 2

Period 3

Tillämpad beräkningsvetenskap

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Period 4

Tillämpad beräkningsvetenskap

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Kursen 1TD908 är för magisterexamen.

Termin 3

Period 1

Tillämpad beräkningsvetenskap

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Period 2

Tillämpad beräkningsvetenskap

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Termin 4

Period 3

Period 4

Förutom de ovan angivna valbara kurserna finns även 1TD322 och 1TD326, se nedan, som medger särskild, individualiserad specialisering. Kurser om maximalt 30 hp kan också väljas från andra områden, inom och utom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2023)