Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Master's Programme in Industrial Engineering and Management

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: TIE2Y
  • Fastställd: 2019-11-26
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2022-11-07
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2022/136
  • Studieplanen gäller från: HT 2023
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Introduktion till beräkningsvetenskap (1TD342) ersätter kursen Beräkningsvetenskap I (1TD393). Kurserna kan inte samtidigt ingå i examen.

 

Period 2

Virtuell utveckling av automatiserade produktionssystem (1EL007) ersätter kursen Virtuell utveckling av automatiserade produktionssystem (1TS319). Kurserna kan inte samtidig ingå i examen.

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Termin 7

Period 1

I examen ska ingå minst 20 hp från den ena profileringen och minst 10 hp från den andra profileringen. Profileringskurser kan även läsas termin 8 och 9.

Profilering Innovation och affärsutveckling

Profilering Industriell analys och digitalisering

Period 2

Profilering Innovation och affärsutveckling

Profilering Industriell analytics och digitalisering

Termin 8

Period 3

Profilering Innovation och affärsutveckling

Profilering Industriell analytics och digitalisering

Period 4

Profilering Innovation och affärsutveckling

Profilering Industriell analytics och digitalisering

Termin 9

ÅRSKURS 5, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2024/2025

Teknik‐affärsutveckling‐ledning, 10 hp*

Vetenskaplig metod, 10 hp*

Valfria/profileringskurser 10 hp

Business intelligence, 5 hp

Teknologi och etik, 5 hp

Informationsutvinning II, 5 hp

Avancerad simulering och preskriptiv analys, 5 hp

Advanced probalistic machinelearning, 5 hp

Affärsjuridik och immaterialrätt 5 hp

Kreativitet och hållbar design i teknikbaserat entreprenörskap, 5 hp

Termin 10

ÅRSKURS 5, PRELIMINÄR STUDIEPLAN FÖR LÄSÅRET 2024/2025

Examensarbete i industriell ekonomi, 30 hp*

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2023)