Studieplan för Kandidatprogram i fysik

Bachelor's Programme in Physics

Inriktning: Astronomi (Astronomy)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2011:

  • Senaste studieplan för inriktningen Astronomi (giltig från HT 2011)