Studieplan för Masterprogram i fysik

Master's Programme in Physics

Inriktning: Astronomi och rymdfysik (Astronomy and Space Physics)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2011:

  • Senaste studieplan för inriktningen Astronomi och rymdfysik (giltig från HT 2011)